Обадете ни се на:
тел: 043212144
 
 
 
 
 

Контакти

Детска Градина "Камбанка"

гр. Мъглиж, ул. Иван Вазов 17

Тел: 043212144

Mail: odzmaglij@abv.bg

 

Длъжностно лице по защита на данните

Стела Славчева

ел. поща: gdprss@abv.bg 

 

!!! Използва се само за въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни от ДГ "Камбанка", гр. Мъглиж  в качеството и на администратор, както и за упражняването на правата Ви по чл. 15 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/ 679.

 

Свържете се с нас

Детска Градина "Камбанка"

гр. Мъглиж, ул. Иван Вазов 17

Тел: 043212144

Mail: odzmaglij@abv.bg

Форма за контакт